Styrelsen

Styrelsen

Pepps styrelse består av personer från olika delar av landet med olika erfarenheter som alla brinner för Pepps vision. Vissa av oss pluggar fortfarande och andra har varit ute i arbetslivet ett par år men vi har alla någon koppling till tekniska studier och ingenjörsyrket. Vårt arbete går ut på att samordna projektgruppernas arbete ute i städerna och ge dem förutsättningarna de behöver för att kunna driva peppande mentorsprogram. Vi arbetar även strategiskt med etablering i nya städer, utveckling av vårt koncept samt vår visuella identitet.

Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen? Kontakta oss på styrelsen@blipepp.nu

Styrelseordförande

Linda Wäppling
linda@blipepp.nu

Från ett internship som ingenjör i England till masterstudier på Chalmers, men framförallt engagerad som styrelseordförande i Pepp. Jag drömmer om en jämställd ingenjörsvärld, och hoppas kunna bygga broar mellan arkitekter och ingenjörer inom samhällsbyggnad. Har tidigare varit engagerad i Pepp projektgrupp 2015/2016, och arbetar just nu med att utveckla Pepp som organisation för att kunna nå ut till allt fler. Pepp är en otrolig energikatalysator!

Vice ordförande

Anna Carbell
anna@blipepp.nu

Mitt stora intresse för teknik växte då jag, efter att jag tog studenten, började arbeta inom byggindustrin. Här fick jag en spännande inblick i ingenjörsyrket, vilket inspirerade mig till att söka till Chalmers där jag läser maskinteknik med en master inom supply chain management. Under hela min utbildning har jag inspirerats av teknikintresserade studenter i min omgivning och från mina sommarjobb där jag haft spännande uppdrag inom flertalet olika industrier. Det bästa med att jobba med teknik är den stora variationen och den snabba utvecklingen där varje dag är den andra helt olik. Hösten 2016 valde jag att engagera mig i Pepp för att kunna dela min bild av teknik och inspirera fler tjejer till att se vilka oändliga möjligheter som finns!

Ekonomiansvarig

Hanna Nilsson
hanna@blipepp.nu

Vintern 2018 tog jag examen från Väg och Vattenbyggnad med inriktning mot Infrastruktur och Miljöteknik på Chalmers Tekniska högskola. Idag jobbar jag på NCC och är anställd som trainee inom avdelning Infrastruktur Stockholm. Med ett stort intresse för ekonomi och jämlikhet vill jag vara med och introducera tjejer för teknikområden samt vara med och driva Peppsstyrelsearbetet. Där vill jag vara med och utveckla ekonomiarbetet med utbildningar, utbyte av gemensamma erfarenheter, kreativa idéer och förvaltningsförslag.

IT och grafisk profil

Emma Klint
emma@blipepp.nu

Jag har pluggat till civilingenjör i Medieteknik på KTH och jobbar nu som Art and Visual Developer på Mentimeter. I Pepp ansvarar jag för Pepps visuella identitet och vår interna IT. Var med som kreatör i projektgruppen i Stockholm 2015. Jag bestämde mig tidigt för att bli ingenjör men upplevde att mina mål blev allt mer ifrågasatta ju äldre jag blev. Under gymnasiet hade jag turen att upptäcka förebilder inom ingenjörsyrket som jag kunde relatera till vilket har bidragit till att jag är där jag är idag. Jag är engagerad i Pepp för att fler ska kunna upptäcka de förebilder som finns i teknikbranschen.

Nationell Projektledare

Elin Lindahl
elin@blipepp.nu

Under våren 2017 blev jag klar med min utbildning som civilingenjör inom medieteknik. Jag har alltid tyckt att teknik har varit spännande och intressant, så en utbildning inom området kanske egentligen borde vara givet, men vägen till beslutet om att bli ingenjör var inte helt självklar. Jag har valt att engagera mig i Pepp för att inspirera fler tjejer till att se möjligheterna inom teknikbranschen. Efter 5 roliga år på KTH jobbar jag numera med marketing automation på nordens ledande IT-koncern. Under 2015 var jag med i projektgruppen för Pepp i Stockholm, och nu projektleder jag Pepp nationellt.

Grundare

Edit Wallin
edit@blipepp.nu