Projektgrupp

Projektgruppen är en grupp av människor, i de flesta fall ingenjörsstudenter, som brinner för Pepps vision och som tillsammans ansvarar för mentorsprogrammet i respektive stad. Projektledare väljs av styrelsen under våren varje år och hen arbetar sedan med att sätta ihop sin projektgrupp. Under hösten arbetar projektgruppen med rekrytering och planering av mentorsprogrammet de startar upp i början av våren. Mentorsprogrammet och projektet pågår sedan fram till sommaren och avslutas med ett stort avslutningsevent.

Vill du vara med och driva nästa års mentorsprogram? Det går nu att söka till våra projektgrupper runt om i Sverige.

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.