Hej, vi är pepp!

Pepp är ett mentorsskapsprogram där du som tjej* får en mentor från universitetet som hjälper dig upptäcka de oändliga möjligheterna teknikbranschen* har att erbjuda. Det spelar ingen roll om du är helt oteknisk, väldigt teknikintresserad eller något däremellan. Pepp är för alla oavsett bakgrund eller intressen!

* Pepp välkomnar alla som identifierar sig som tjejer och som går i gymnasiet.

* Teknik är enligt Pepp den gemensamma nämnaren för studier eller yrken där teknik står i centrum. Exempel på sådana kan vara, men är inte begränsade till, ingenjörer, programmerare, produktutvecklare, teknikchef, kemist UX-designers och ljudtekniker

Vill du stötta oss?

Gillar du Pepp och har idéer på hur du eller ditt företag kan stötta oss? Hör av dig!

Stöd oss

Vill du driva Pepp i din stad?

Ansökan till projektledare och projektgrupp är nu öppen.

Läs mer & ansök

“Responsen efter eventet har varit mycket positivt, såväl internt som externt”

– Citat från Findwise efter ett hackthon med Pepp