Bakgrund

Pepp grundades i Stockholm i 2013 av Edit Wallin som då studerade industriell ekonomi på KTH. Edits väg in till KTH var aldrig självklar och gick slumpmässigt via ett tekniskt basår där hon för första gången fick upp ögonen för hur kul skolan kunde vara utöver det sociala. Edit visste egentligen väldigt lite om vad det innebar att vara ingenjör och att plugga hade tidigare inte riktigt känts som hennes grej, så att hon hamnade på KTH anser hon själv vara tack vare slumpen.

Studietiden var full av överraskningar och där bland förvånades Edit över den relativt homogena gruppen och att så många av hennes studiekamrater som sedan länge vetat att de skall studera till ingenjör. Många av dem hade föräldrar (oftast en pappa) som själv var ingenjör. Lyrisk över den nya världen som studierna innebar kände Edit att hon ville dela med sig och berätta om hur kul det kan vara att studera teknik.

Trots att det tjejer utgör hälften av alla som studerar naturkunskap på gymnasiet (och där med är behöriga att läsa på exempelvis KTH) är det ändå en minoritet av dessa som väjer tekniska studier. Googlar man ordet ingenjör är det till största del bilder på vita män med bygghjälm. Då Edit inte kände igen sig i detta grundade hon Pepp för att skapa nya förebilder och bredda synen på hur kul tekniska studier kan vara!

Pepp skapar nya förebilder och breddar synen på teknik.

    Vision

    Pepp arbetar för ett jämställt och mångfaldigt samhälle

    Pepp samlar tjejer och icke-binära från hela landet för att utbyta tankar och erfarenheter. Genom att lyfta förebilder och skapa tech-fidence vill Pepp inspirera fler människor till att delta i byggandet av framtidens samhälle. Pepps stora intresse för teknik och innovation beror på att det är centrala delar för att skapa samhällsutveckling. Nyfikenhet och låga trösklar in i tech-världen är viktigt för att skapa ett hållbart samhälle där alla är välkomna!