Stockholm

Stockholm

Pepp har funnits i Stockholm sedan starten 2013 och drivs av projektgruppen med studenter från KTH. 2017 års mentorskapsprogram utgjordes av ca 64 mentorspar med adepter från gymnasier runt om Stockholm, studenter på KTH samt mentorer ute på teknikföretagen. Tillsammans skapar vi en mötesplats för interaktion och innovation. Genom att samla gymnasietjejer*, studenter och näringsliv vill Pepp skapa sammanhang där tankar och erfarenheter utbyts, samtidigt som mångfalden ökar.

SAMARBETE

Pepp är en ideell organisation som aktivt arbetar med att inspirera unga kvinnor till att söka utbildningar och yrken inom teknikbranschen. Pepp vill skapa ett nätverk där vi lyfter starka kvinnliga förebilder inom teknik och genom det lockar yngre tjejer till att välja liknande vägar.

För att uppnå detta har Pepp ett mentorsprogram i tre steg för gymnasiestudenter, KTH studenter och yrkesverksamma ingenjörer. Kvinnliga gymnasiestudenter som deltar i mentorsprogrammet hos Pepp, blir matchad med en mentor som studerar på KTH. Tillsammans går mentor/adept paren på spännande företagsevent hos våra partnerföretag och inspirationsevent om vad en ingenjör kan arbeta med.

Som partnerföretag till Pepp erbjuder vi er att vara med och påverka framtiden genom att se till att unga människors framtidsval inte begränsas av fördomar, familjebakgrund eller brist på förebilder och på så sätt bidrar ni till att förse arbetsmarknaden med fler kvinnliga ingenjörer.

Vår ambition är att Pepp tillsammans med sina partnerföretag kan visa gymnasiestuderande bredden av ingenjörsyrket. Om ert företag är målmedvetna och vill se en mer jämställd ingenjörsbransch är ni varmt välkomna att kontakta Antonia Dåderman, antonia.daderman@blipepp.nu 076-209 96 69

Samarbetspartners

Kontakt

Stockholms projektgrupp består av studenter från KTH med varierande bakgrunder, studieinriktningar och intressen. Projektgruppen driver mentorskapsprogrammet samt representerar och sprider Pepps värderingar och budskap ut i samhället och teknikbranschen. Tillsammans med olika företag och organisationer sätter de agendan för de event och aktiviteter som utgör kärnan av programmets aktiva arbete för en mer jämställd teknikvärld.

Projektledare

Antonia Dåderman
antonia.daderman@blipepp.nu
Informationsteknik, KTH

HR

Marika Daleke
marika.daleke@blipepp.nu
Design- och produktframtagning, KTH

Linnéa Lindahl
linnea.lindahl@blipepp.nu
Industriell ekonomi, KTH

Eventansvariga

Natasha Nanakorn
natasha.nanakorn@blipepp.nu
Industriell ekonomi, KTH

Partneransvarig

Ingrid Karlsson
ingrid.karlsson@blipepp.nu
Maskinteknik/Industriell ekonomi, KTH

PR-ansvarig

Blenda Fröjdh
blenda.frojdh@blipepp.nu
Informationsteknik, KTH

Kreatör

Iryna Kulatska
iryna.kulatska@blipepp.nu
Medieteknik, KTH

Studentambassadör

Greta Jonsson
greta.jonsson@blipepp.nu
Teknikprogrammet, Gymnasiet