Mentor

Mentorskap innebär att ett starkt band mellan mentor och adept skapas, där fokus ligger på att utveckla adepten som person. Målet är att adepten ska våga prata om hennes drömmar och farhågor och därför är tillit för varandra den viktigaste stöttepelaren i relationen. Mentorn har ett stort ansvar för att bygga upp relationen genom att visa adepten att hon verkligen är sedd och hörd. I början är det därför viktigt att bygga en stabil grund för relationen där man lär känna varandra och har riktigt kul tillsammans.

Det är frivilligt att delta i Pepp och adepterna har olika mål med sin medverkan. Några kanske redan vet att de vill studera till ingenjör och få veta mer, medan andra kanske vill fokusera mer på personlig utveckling och ser kunskapen om högskolestudier som en bonus. Mentorn kan ta flera olika roller, till exempel samtalspartner, coach, inspiratör, förebild och nätverksbyggare. Adeptens mål och behov kommer till stor del styra vilka mentorsroller du kommer ta, men det är viktigt att du som mentor är bekväm i rollerna och känner att Pepp är roligt och givande.

Vill du komma i kontakt med oss? Kontakta styrelsen på styrelsen@blipepp.nu

Eller vill du höra av dig till Pepp i just din stad? Du hittar kontaktuppgifter hos respektive stad.