Luleå

Luleå

Pepp Luleå startade för första gången hösten 2016 och drivs av en projektgrupp som är studenter på Luleå tekniska universitet, LTU. Under våren 2017 deltar 22 st mentorer som studerar till ingenjörer på LTU och 22 adepter som kommer från olika gymnasieskolor i främst Luleå.

Aktuellt

Under våren 2017 anordnar Pepp Luleås en rad olika event för sina adepter och mentorer. Projektgruppen har skapat kontakter med ett flertal lokalt baserade företag och samarbetar med SWECO, Swerea MEFOS och Vattenfall för att skapa inspirationsevent under 2017. Deltagarna har fått besöka företagen där inspirerande föreläsningar och aktiviteter gett stor insikt i vilka möjligheter som finns  och hur varierande ingenjörsbranschen är!

Förutom företagsevent så har projektgruppen anordnat inspirationsevent med två ingenjörsprogram, Datavetenskap och Teknisk Design, på LTU. Det kan verka som en lång process att bli ingenjör och därför är det extra kul och lärorikt att se vad programmen på LTU gör för att bli inspirerad till fortsatta studier. På eventen har roliga workshops och aktiviteter öppnat upp och visat vad en ingenjör skulle kunna jobba med.
Pepp Luleå planerar även för nästa års mentorskapsprogram som sker under hösten 2017 och våren 2018 genom att hitta rätt personer för projektgruppen. Anmälan för rollen som projektledare är redan öppen och resterande poster kommer att bli tillsatta av projektledaren under hösten 2017. Anmälan hittas via blipepps sociala medier.

Luleå
Våra samarbetspartners
Vattenfall
Swerea
Sweco

Vill du samarbeta med Pepp Luleå? Läs mer under Samarbete eller kontakta oss för mer information.