Linköping

Linköping

Pepp Linköping består av en projektgrupp på 6 personer som under hösten planerar vårens mentorskapsprogram. Vi arbetar med Pepp ideellt utöver våra studier och drivs alla av tanken på en mer jämställd teknikbranch i framtiden. Vi anser att Pepp ska fungera som ett verktyg dit genom att lyfta och skapa nya förebilder bland framtidens teknikkvinnor – de som studerar högskoleutbildningar med teknik som inriktning och gymnasiestuderande som har ett teknikintresse och somvill veta mer. Genom att sammanföra dessa under ett antal event tillsammans med företag/andra föreningar hoppas vi på att kunna öka självkänslan hos deltagarna och få dem att känna att deras plats i teknikvärlden är självklar.

Linköpings mentorsprogram 19/20

Kommer att äga rum i Linköping, dock är lokaler inte bestämda ännu. Antingen hos företag som vi samarbetar med eller lokaler som vi bokat själva. Allt kommer dock att vara i centrala Linköping och förbindelser till de olika eventen kommer att finnas (buss, cykel, gång). Mer information kommer att skickas ut till de anmälda i januari. 

Programmets upplägg kommer att vara 4 event + en mindre kickoff för alla mentorer i början av varje månad under våren. Man anmäler sig som mentor för att kunna ha tillgång till att gå på evenemangen och för att vi ska ha ett hum om hur stora lokaler vi behöver. Viktigt att komma ihåg att en anmälan INTE innebär att något är obligatoriskt och man kan välja att gå på de evenemang man vill. Vi uppmanar såklart mentorer och adepter att ses utanför mentorskapsprogrammet och fortsätta sin bekantskap – men det är inte ett krav.

Strukturen på mentorskapsprogrammet för i år är att mentorer (högskolestuderande tjejer) och adepter (gymnasiestuderande tjejer) delas in i grupper om 6st. Detta för att kunna få lära känna så många som möjligt och bredare samtal. Även för att man ska kunna ha flera att umgås med under eventen och om någon inte kan komma på ett event så behöver inte en mentor/adept känna sig ensam utan sin “partner”. Vi vill gärna att alla deltagare känner att de deltar i programmet för sin egen skull och att det är en investering i dem själva. 

Eventen kommer att ha olika upplägg/teman. Preliminära teman för i år är:

  • Klimat
  • Förebildstema
  • AI & Etik
  • Framtidstema/hur det är att vara kvinna i en mansdominerad värld

Exakta datum för eventen kommer också i januari och de är lagda med tentaperioder/övriga prov i åtanke.

Projektledare
Iben Bommelin
iben.bommelin@blipepp.nu

HR
Hanna Röstin
hanna.rostin@blipepp.nu

Partneransvarig
Sofie Forsberg
sofie.forsberg@blipepp.nu

Ekonomi
Ingrid Rylander
ingrid.rylander@blipepp.nu

HR
Lisa Enell
lisa.enell@blipepp.nu

Eventansvarig
Jennifer Lindegren
jennifer.lindegren@blipepp.nu