Projektgrupp

Projektgrupp

Projektgruppen är en grupp av människor, i de flesta fall ingenjörsstudenter, som brinner för Pepps vision och som tillsammans ansvarar för mentorsprogrammet i respektive stad. Projektledare väljs av styrelsen under våren varje år och hen arbetar sedan med att sätta ihop sin projektgrupp. Under hösten arbetar projektgruppen med rekrytering och planering av mentorsprogrammet de startar upp i början av våren. Mentorsprogrammet och projektet pågår sedan fram till sommaren och avslutas med ett stort avslutningsevent.

Hur stora projektgrupperna är och exakt vilka roller om ingår skiljer sig mellan omgångar och städer. Kanske vill en projektgrupp fokusera på att utveckla hur Pepp anordnar event, då kan de ta med extra många eventansvariga. En annan projektgrupp kanske får en ansökan från en person som gärna vill lära sig att göra film, då skulle den projektgruppen kunna stärkas upp med rollen som Filmansvarig. Gemensamt för alla städer är att det finns ansvarsområden inom eventplanering, företagskontakt, marknadsföring, ekonomi samt HR inom mentorskapsprogrammet.

Såhär berättar Petter om sitt år i en av Pepps projektgrupper

Jag tyckte att arbetet med Pepp var så roligt tack vare alla människorna jag kom i kontakt med under min tid i projektgruppen. Organisationen lockade verkligen till sig helt fantastiska personer, och man får träffa dem under alla skeden av verksamhetsåret; först den otroliga projektgruppen jag hade privilegiet att vara del av, och sen alla människor ute på företagen som blev eld och lågor när vi kom ut för att prata om programmet. Och när programmet väl drog igång, och vi äntligen fick se mötena mellan adepterna och mentorerna. Jag minns att under intervjuerna med mentorerna ställde vi frågan ”Varför vill du bli mentor?” och många svarade ”För jag hade inte någon som kunde berätta för mig om högskolan när jag gick på gymnasiet”. Då förstod jag varför Pepp behövs.