Stockholm

Stockholm

Pepp har funnits i Stockholm sedan starten 2013 och drivs av projektgruppen med studenter från KTH. Tillsammans skapar vi en mötesplats för interaktion och innovation. Genom att samla gymnasietjejer*, studenter och näringsliv vill Pepp skapa sammanhang där tankar och erfarenheter utbyts, samtidigt som mångfalden ökar.

SAMARBETE

Pepp är en ideell organisation som aktivt arbetar med att inspirera unga kvinnor till att söka utbildningar och yrken inom teknikbranschen. Pepp vill skapa ett nätverk där vi lyfter starka kvinnliga förebilder inom teknik och genom det lockar yngre tjejer till att välja liknande vägar.

Pepp vill genom sitt mentorskapsprogram inspirera fler unga kvinnor till att söka sig till teknikbranschen för att på så sätt förse arbetsmarknaden med fler kvinnliga ingenjörer. Kvinnliga gymnasiestudenter som deltar i mentorskapsprogrammet hos Pepp, blir matchad med en mentor som studerar på KTH. Tillsammans går mentor/adept paren på spännande företagsevent hos våra partnerföretag och inspirationsevent om vad en ingenjör kan arbeta med.

Som partnerföretag till Pepp erbjuder vi er att vara med och påverka framtiden genom att se till att unga människors framtidsval inte begränsas av fördomar, familjebakgrund eller brist på förebilder och på så sätt bidrar ni till att förse arbetsmarknaden med fler kvinnliga ingenjörer.

Vår ambition är att Pepp tillsammans med sina partnerföretag kan visa gymnasiestuderande bredden av ingenjörsyrket. Om ert företag är målmedvetna och vill se en mer jämställd ingenjörsbransch är ni varmt välkomna att kontakta oss på stockholm@blipepp.nu

Årets Partnerföretag

Kontakt

Stockholms projektgrupp består av studenter från KTH med varierande bakgrunder, studieinriktningar och intressen. Projektgruppen driver mentorskapsprogrammet samt representerar och sprider Pepps värderingar och budskap ut i samhället och teknikbranschen. Tillsammans med olika företag och organisationer sätter de agendan för de event och aktiviteter som utgör kärnan av programmets aktiva arbete för en mer jämställd teknikvärld.

PROJEKTLEDARE
Ilona Melki
ilona.melki@blipepp.nu