Bakgrund

Pepp grundades i Stockholm i 2013 av Edit Wallin som då studerade industriell ekonomi på KTH. Edits väg in till KTH var aldrig självklar och gick slumpmässigt via ett tekniskt basår där hon för första gången fick upp ögonen för hur kul skolan kunde vara utöver det sociala. Edit visste egentligen väldigt lite om vad det innebar att vara ingenjör och att plugga hade tidigare inte riktigt känts som hennes grej, så att hon hamnade på KTH anser hon själv vara tack vare slumpen.

Studietiden var full av överraskningar och där bland förvånades Edit över den relativt homogena gruppen och att så många av hennes studiekamrater som sedan länge vetat att de skall studera till ingenjör. Många av dem hade föräldrar (oftast en pappa) som själv var ingenjör. Lyrisk över den nya världen som studierna innebar kände Edit att hon ville dela med sig och berätta om hur kul det kan vara att studera teknik.

Trots att det tjejer utgör hälften av alla som studerar naturkunskap på gymnasiet (och där med är behöriga att läsa på exempelvis KTH) är det ändå en minoritet av dessa som väjer tekniska studier. Googlar man ordet ingenjör är det till största del bilder på vita män med bygghjälm. Då Edit inte kände igen sig i detta grundade hon Pepp för att skapa nya förebilder och bredda synen på hur kul tekniska studier kan vara!

Pepp skapar nya förebilder och breddar synen på teknik.

  Vision

  Pepp utmanar bilden av vem som kan studera eller jobba med teknik*

  Pepp vill ge utrymme åt kvinnliga  förebilder inom teknik- och ingenjörsvärlden för att väcka intresse, utmana fördomar och visa de oändliga möjligheter som branschen har att erbjuda. Genom att samla gymnasietjejer*, studenter och näringsliv vill Pepp skapa sammanhang där tankar och erfarenheter utbyts, samtidigt som mångfalden ökar.

  Under ett 6 månader långt mentorsprogram får gymnasietjejer* en ingenjörsstuderande tjej* som sin egen mentor, möjlighet att gå på inspirerande event hos företag från ingenjörsbranschen och ett tillfälle att lära känna andra tjejer som också är nyfikna på att veta mer om teknik och vad ingenjörer faktiskt gör.

  Pepp mäter inte framgång i antal adepter som efter mentorskapsprogrammet studerar eller arbetar med teknik, utan fokus ligger på att adepten efter avslutat mentorskapsprogram ska fått möjligheten ta ett aktivt val när denne väljer yrkesbana. Att adepten då väljer teknik är inte självändamålet – målet är att adepten ska ha vetskapen om vad denne väljer bort.

  * Teknik är enligt Pepp den gemensamma nämnaren för studier eller yrken där teknik är står i centrum. Exempel på sådana kan vara, men är inte begränsade till, ingenjörer, programmerare, produktutvecklare, teknikchef, kemist UX-designers och ljudtekniker
  * Pepp välkomnar alla som identifierar sig som tjejer och som går i gymnasiet.