Göteborg

Göteborg

Pepp startade 2015 i Göteborg och har projektgruppsmedlemmar och mentorer från Chalmers och adepter från gymnasieskolor runt om i Göteborg. Pepp Göteborg vill skapa inspirerande möten mellan tjejer från skilda bakgrunder i gymnasieåldern som utmanar fördomar och välkomnar varje enskild individ in i teknikens otroliga värld. Vi vill också vara ett initiativ som rekommenderas vänner emellan och ger alla unga tjejer förutsättningar för ett aktivt utbildnings- och yrkesval, samt är utvecklande för alla deltagande parter.

Samarbete

Pepp vill genom sitt mentorskapsprogram inspirera fler unga kvinnor till att söka sig till teknikbranschen för att på så sätt förse arbetsmarknaden med fler kvinnliga ingenjörer.  För att skapa ett starkt och inspirerande nätverk vill vi skapa och lyfta kvinnliga förebilder inom teknik. Därför har Pepp valt att samarbeta med partnerföretag som delar samma vision som oss samt representerar den stora teknik- och industribredd som finns här i Göteborg. Vår ambition är att genom våra samarbetspartners visa på bredden med ingenjörsyrket genom att träffa företag som alla jobbar med teknik men inom olika branscher.

Vi är genom våra partnerskap glada över att skapa en plattform för gymnasietjejer, kvinnliga studenter på Chalmers och yrkesverksamma kvinnliga ingenjörer där nyfikenhet, engagemang och driv skapar förutsättningar för att få fler kvinnor att vilja jobba med teknik.

Vill ni precis som oss jobba för fler kvinnliga ingenjörer? Som lokal samarbetspartner till Pepp Göteborg har ni som företag möjlighet att lyfta era kvinnliga förebilder genom att hålla i inspirationsevent, workshops och aktiviteter tillsammans med oss!

Är ni intresserade av ett framtida samarbete eller har några frågor? Vänligen kontakta oss på goteborg@blipepp.nu.

Kontakt

Projektgruppen i Göteborg består studenter med erfarenhet av ingenjörsstudier på Chalmers Tekniska Högskola. Tillsammans jobbar vi i projektgruppen för att mentorskapsprogrammet lokalt i staden drivs framåt och vara så inspirerande och givande som möjligt för alla inblandade. Projektgruppen sitter ungefär ett år och rekryteringsfasen pågår ungefär mellan april och sommaren inför nästa års grupp. Om du vill vara med, kontakta oss på goteborg@blipepp.nu eller håll utkik på våra sociala medier.