Luleå

Luleå

Pepp Luleå startade för första gången hösten 2016 och drivs av en projektgrupp bestående av studenter på Luleå tekniska universitet, LTU. Under våren 2017 deltog 22 mentorer som studerar till ingenjörer på LTU och 22 adepter som kommer från olika gymnasieskolor i främst Luleå.

Samarbete

Gillar du Pepp och har idéer på hur du eller ditt företag kan samarbeta med oss i Luleå? Pepp finansieras genom ideellt arbete och företag som tror på betydelsen av att fler tjejer upptäcker ingenjörsvärlden. Vill ditt företag också nå ut till unga tjejer, både från gymnasiet och universitetet?

Pepp Luleå skapar tillsammans med ert företag ett inspirerande event där det bjuds på en inblick i vad man som ingenjör kan göra efter studierna. Pepp väljer att samarbeta med företag som ser Pepp som ett strategiskt initiativ för att på lång sikt bidra till att fler kvinnliga ingenjörer ska examineras från svenska universitet och högskolor. Våra samarbetspartners ser engagemanget med Pepp som en investering i en jämställd kompetenspool för rekrytering av framtidens ingenjörer och bedriver internt initiativ för att idag liksom i framtiden kunna attrahera och behålla kvinnliga ingenjörer

Eventen anordnas under vårterminen och  är oftast en kväll hos företaget med mat, aktiviteter och föreläsningar, men innehållet är såklart valfritt. Vad vill just ert företag visa upp eller lära ut för att attrahera framtidens ingenjörer?

Vi erbjuder er att vara med och påverka framtiden genom att långsiktigt påverka så att unga människors framtidsval inte begränsas av fördomar, familjebakgrund eller brist på förebilder och på så sätt bidra till att förse arbetsmarknaden med fler kvinnliga ingenjörer.

Våra partners

Kontakt

Projektgruppen i Pepp Luleå består av studenter som alla studerar på Luleå tekniska universitet. Tillsammans  jobbar de med gymnasietjejer, studenter, företag och andra samarbetspartners för att stärka Pepp i Luleå och skapa förutsättningar för Pepp att fortsätta inspirera unga tjejer i Norrbotten.

Projektledare