Stockholm – Samarbete

Stockholm

Samarbete

Pepp är en ideell organisation som aktivt arbetar med att inspirera unga kvinnor till att söka utbildningar och yrken inom teknikbranschen. Pepp vill skapa ett nätverk där vi lyfter starka kvinnliga förebilder inom teknik och genom det lockar yngre tjejer till att välja liknande vägar.

För att uppnå detta har Pepp ett mentorsprogram i tre steg för gymnasiestudenter, KTH studenter och yrkesverksamma ingenjörer. Kvinnliga gymnasiestudenter som deltar i mentorsprogrammet hos Pepp, blir matchad med en mentor som studerar på KTH. Tillsammans går mentor/adept paren på spännande företagsevent hos våra partnerföretag och inspirationsevent om vad en ingenjör kan arbeta med.

Som partnerföretag till Pepp erbjuder vi er att vara med och påverka framtiden genom att se till att unga människors framtidsval inte begränsas av fördomar, familjebakgrund eller brist på förebilder och på så sätt bidrar ni till att förse arbetsmarknaden med fler kvinnliga ingenjörer.

Vår ambition är att Pepp tillsammans med sina partnerföretag kan visa gymnasiestuderande bredden av ingenjörsyrket. Om ert företag är målmedvetna och vill se en mer jämställd ingenjörsbransch är ni varmt välkomna att kontakta Antonia Dåderman, antonia.daderman@blipepp.nu 076-209 96 69

ellawirstad (2 of 6)