Stockholm – Kontakt

Stockholm

Stockholms projektgrupp består av nio studenter på KTH med varierande bakgrunder, studieinriktningar och intressen. Projektgruppen driver mentorskapsprogrammet samt representerar och sprider Pepps värderingar och budskap ut i samhället och teknikbranschen. Tillsammans med olika företag och organisationer sätter de agendan för de event och aktiviteter som utgör kärnan av programmets aktiva arbete för en mer jämställd teknikvärld.

Projektledare
Rebecca

Rebecca Ahlstrand
rebecca.ahlstrand@blipepp.nu
Informationsteknik, KTH

Eventansvariga
Frida

Frida Grenholm
frida.grenholm@blipepp.nu
Energi och miljö, KTH

Johanna

Johanna Gustavsson
johanna.gustavsson@blipepp.nu
Maskinteknik, KTH

Petra

Petra Näsström
petra.nasstrom@blipepp.nu
Design och Produktframtagning, KTH

Programansvariga
Anna

Anna Runsten
anna.runsten@blipepp.nu
Energi och miljö, KTH

Julia

Julia Liu
julia.liu@blipepp.nu
Industriell ekonomi, KTH

Marketingansvarig
Ella

Ella Wirstad Gustafsson
ella.wirstad@blipepp.nu
Medieteknik, KTH

Partneransvarig
Sofia

Sofia Samuelsson
sofia.samuelsson@blipepp.nu
Design och produktframtagning, KTH

Kreatör
Felicia

Felicia Liabäck Löwstett
felicia.liaback@blipepp.nu
Hållbar samhällsplanering och stadsutformning, KTH